Csa-Ág Kft.

Telefonszám: 30/996-76-99
2112. Veresegyház, Fő út 76/a
(Ügyfélfogadás előre egyeztetett időpontban)

Vámügyintézés

A Közösségen kívüli kereskedelem tekintetében a GATT (WTO) Általános vámtarifa és kereskedelmi egyezmény, a 2913/92 EGK rendelet (Közösségi Vámkódex, amely tartalmazza az anyagi és eljárásjogi szabályokat, szabályozza a tagállamok és harmadik országok közötti áruforgalmat), a 2658/87 EGK rendelet (Közösségi Vámtarifa, amely magában foglalja a kombinált nómenklatúrát, és megjeleníti az egyes árukra vonatkozó vámokat, díjtételeket, mentességeket, kedvezményeket), a 2454/93 EGK rendelet a Vámkódex Végrehajtásáról, valamint a 2003. évi CXXIII. törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról (a közösségi vámjoggal kapcsolatos végrehajtási és eljárási szabályokat tartalmazza, meghatározza a vámigazgatási bírságokat, szabályoz vámmentességeket és kedvezményeket, ill. különböző díjakat) alapján kell az érintett gazdálkodóknak eljárnia.
A Csa-Ág Kft. biztosítja megbízói számára vámügyeikben a vámhatóságok felé történő képviseletet, és az igényelt behozatali és kiviteli irányú vámeljárások elvégzését.

Jövedéki ügyintézés

Jövedéki termékekkel (ásványolaj, alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, dohánytermék kiskereskedelme) végzett jövedéki tevékenységek tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény, valamint a törvény végrehajtására kiadott 8/2004. (III.10.) PM rendelet szerint kell az érintetteknek eljárni.
A Csa-Ág Kft. biztosítja megbízói számára
 • a jövedéki, adóraktári, keretengedélyes, egyéb adómentes felhasználói, illetve a tagállami kereskedelemhez szükséges tevékenységi engedélyek jövedéki ügyintézését
 • övedéki adókötelezettség teljesítéséhez jövedéki adóbevallás elkészítését, és elektronikus bevallását
 • kereskedelmi gázolaj adó-visszatérítés jövedéki ügyintézését a jogosult gazdálkodók részére
 • mezőgazdaságban felhasznált gázolaj adó-visszaigénylés jövedéki ügyintézését a jogosult gazdálkodók részére
 • jövedéki termékek vámtarifaszámának a meghatározását, valamint kötelező érvényű tarifális (KTF) besorolás hatósági eljárás ügyintézését
 • hatósági jövedéki adatszolgáltatások teljesítését
 • kapcsolattartás és szakmai ügyfélképviselet a jövedéki hatósági eljárások során
 • adóraktári és keretengedélyes nyilvántartások, bejegyzett kereskedői szállítási nyilvántartások elkészítését
 • adminisztratív jövedéki okmányok (eTKO, EKO, EMCS) ügyintézését
 • zárjeggyel, adójeggyel kapcsolatos jövedéki bejelentések és jövedéki adatszolgáltatások (igénylés, elszámolás) ügyintézését

Környezetvédelmi termékdíj ügyintézés

Magyarországon az érintett személyi körnek az 1995. LVI törvény hatályba lépését követően van környezetvédelmi termékdíj terén kötelezettsége. Jelenleg a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 343/2011. Kormányrendelet szerint kell eljárni.
A Csa-Ág Kft. biztosítja megbízói számára a környezetvédelmi termékdíj ügyintézést, ezen belül meghatározza a vállalkozása tekintetében
 • a termékdíjjal kapcsolatos kötelezettségeket
 • a termékdíj köteles termékek körét
 • a termékdíjjal kapcsolatban felmerülő kockázatokat

Intrastat adatszolgáltatás

Az EU Parlament és a Tanács 638/2004/EK rendelete közös keretet hozott létre a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó közösségi statisztikák rendszeres összeállításához.

A Magyarország közösségi csatlakozásától vált az intrastat adatszolgáltatás kötelezővé a küszöb értékeket meghaladó, közösségi tagállamokkal kereskedő vállalkozások számára. Az adatszolgáltatást az érintett gazdálkodóknak kell a Központi Statisztikai Hivatal felé teljesíteni.
A Csa-Ág Kft. biztosítja megbízói számára az Intrastat jelentések elkészítését, és a vállalkozás komplett képviseletét.

Küldjön üzenetet